Apakah LPT (Terminal Pencetak Talian)?

Pendek untuk terminal pencetak talian, LPT digunakan oleh komputer IBM yang serasi sebagai pengenalan untuk port selari, seperti LPT1, LPT2, atau LPT3. Port LPT biasanya diperlukan apabila memasang pencetak pada komputer serasi IBM. Majoriti semua komputer menggunakan LPT1 dan tidak mempunyai pilihan untuk pelabuhan LPT lain melainkan tambahan pelabuhan ditambahkan ke komputer.

Di manakah port LPT (selari) pada komputer?

Port LPT atau port selari dijumpai di bahagian belakang komputer dan merupakan sebahagian daripada motherboard.

Nota: Sebilangan besar komputer hari ini menghilangkan pelabuhan selari memihak kepada port USB.

Akronim komputer, Port, istilah Percetakan