Apakah Pelayan Aplikasi?

Pelayan aplikasi adalah rangka kerja, persekitaran di mana aplikasi boleh dijalankan, tidak peduli apa yang mereka atau fungsi yang mereka lakukan. Pelayan aplikasi boleh digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi berasaskan web. Terdapat banyak jenis pelayan aplikasi, termasuk pelayan aplikasi Java, PHP, dan .NET.

Pelayan aplikasi memberikan banyak kelebihan. Mereka menyediakan integriti data dan kod dengan membenarkan pendekatan yang lebih berpusat untuk kemas kini dan naik taraf kepada aplikasi. Mereka menyediakan keselamatan dengan memusatkan pengurusan akses data dan proses pengesahan. Prestasi boleh ditingkatkan untuk aplikasi penggunaan berat dengan mengehadkan trafik rangkaian. Semua kelebihan dan faedah boleh menyebabkan kos pemilikan keseluruhan yang lebih rendah.

Aplikasi, istilah pangkalan, istilah Network, Server