Apakah GT?

Gt boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. GT pendek untuk Greater Than .

2. Greenwich Mean Time kadang-kadang dirujuk sebagai GT . Walau bagaimanapun, ia paling sering dirujuk sebagai GMT.

Akronim komputer, lebih besar daripada, istilah Keyboard, LT, istilah Pengaturcaraan