Apa yang pergi?

Pergi boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pergi bermakna untuk menjalankan, meneruskan, atau meneruskan operasi yang sedang dijalankan. Satu contoh yang baik di mana pergi telah digunakan dengan komputer adalah dalam versi awal Microsoft Internet Explorer. Selepas alamat ditaip, pengguna boleh menekan butang pergi untuk membuka alamat itu.

2. Pergi juga merujuk kepada golang, bahasa pengaturcaraan komputer yang dibangunkan oleh Google.

Jalankan, Istilah pengaturcaraan, Jalankan