Apakah cap jari?

Cap jari boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Apabila merujuk kepada komputer dan keselamatan, cap jari atau cap jari digital merujuk kepada apa-apa kesan maklumat yang ditinggalkan seseorang. Seringkali, jika seseorang telah mendapat akses tanpa izin ke komputer atau rangkaian, seorang pentadbir atau ejen keselamatan boleh mencari sebarang "cap jari" yang ditinggalkan oleh penyerang. Keterangan mengenal pasti ini mungkin termasuk alamat IP, nama tuan rumah, dll.

2. Apabila merujuk kepada perkakasan komputer, pengimbas cap jari atau pembaca cap jari adalah peranti perkakasan yang mengesahkan pengguna atau memasuki maklumat kata laluan dengan mengimbas jari mereka. Gambar itu adalah contoh pengimbas cap jari oleh Microsoft. Komputer yang tidak termasuk pengimbas cap jari boleh menyambungkan peranti seperti ini ke port USB komputer mereka.

Biometrik, peranti input, Platen, istilah keselamatan, pengiktirafan Vein