Apakah Deductive Database?

Pangkalan data deduktif adalah sistem pangkalan data yang boleh membuat kesimpulan tentang datanya berdasarkan satu set peraturan dan fakta yang jelas. Pangkalan data jenis ini dibangunkan untuk menggabungkan pengaturcaraan logik dengan sistem pengurusan pangkalan data relasi. Biasanya, bahasa yang digunakan untuk menentukan peraturan dan fakta adalah bahasa pengaturcaraan logik Datalog.

Data, Datalog, Pengaturcaraan istilah