Apakah itu BCPL (Bahasa Pengaturcaraan Gabungan Asas)?

Pendek untuk Bahasa Pemrograman Gabungan Asas, BCPL adalah bahasa pengaturcaraan yang dibangun pada tahun 1966 oleh Martin Richards dari University of Cambridge. Ia dengan cepat menjadi popular, sebahagian besarnya kerana mudah alih yang tinggi. BCPL adalah pengganti kepada bahasa pengaturcaraan CPL, bahasa pertama untuk mencetak "Hello World!" Yang terkenal! mesej ujian, dan bahasa pengaturcaraan yang pertama digunakan untuk membuat MUD.

Singkatan komputer, CPL, bahasa pemrograman, istilah pengaturcaraan