Apakah asas?

Pangkalan mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pangkalan adalah nombor yang tersedia dalam sistem penomboran. Sebagai contoh, pangkalan yang paling dikenali adalah asas 10 sistem penomboran atau nombor perpuluhan, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Satu lagi pangkalan umum ketika berurusan dengan komputer adalah asas binari 2, yang hanya mempunyai angka 0 dan 1.

Jenis asas

  • Asas 2 (Perduaan)
  • Base 8 (Octal)
  • Base 10 (Decimal)
  • Asas 16 (Hexadecimal)

2. Apabila merujuk kepada bahagian komputer, pangkalan adalah istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan kaki.

3. Semasa menulis dalam HTML, tag digunakan untuk menetapkan URL asas untuk setiap URL relatif di dalam dokumen.

Asas 2, Asas 8, Asas 10, Asas 16, BCD, URL