Apakah AB Box?

Kotak AB adalah kotak suis analog yang digunakan untuk menyambung pelbagai peranti ke satu komputer. Seperti yang dapat dilihat dalam imej, belakang kotak AB mempunyai port INPUT-OUTPUT, serta port A dan B untuk menyambungkan setiap peranti. Dalam contoh kami, dua pencetak port selari boleh disambungkan ke kotak pada port A dan B dan komputer akan disambungkan ke port INPUT-OUTPUT . Pengguna komputer kemudiannya boleh menukar antara pencetak A dan B pada komputer yang sama tanpa perlu memutuskan dan menyambung semula pencetak ke komputer.

Nota: Apabila membeli kotak AB untuk pencetak komputer, sangat disyorkan anda menghubungi pengeluar pencetak terlebih dahulu untuk mengesahkan menggunakan peranti sedemikian tidak membatalkan jaminan anda.

Terma perkakasan, KVM, Expander Port