Apa itu Pengaturcaraan berasaskan Automata?

Pengaturcaraan berasaskan automata adalah paradigma pengaturcaraan komputer yang merawat bahagian-bahagian program sebagai automata terhingga. Setiap automaton boleh mengambil satu "langkah" pada satu-satu masa, dan pelaksanaan program itu dipecah menjadi langkah individu. Langkah-langkah berkomunikasi antara satu sama lain dengan menukar nilai pembolehubah yang mewakili "keadaan, " dan aliran kawalan program ditentukan oleh nilai pembolehubah tersebut.

Pemboleh ubah "keadaan" boleh menjadi jenis data enum yang mudah, tetapi struktur data yang lebih kompleks boleh digunakan. Teknik yang biasa adalah untuk membuat jadual peralihan negeri, pelbagai dua dimensi yang terdiri daripada baris yang mewakili setiap keadaan yang mungkin, dan lajur yang mewakili parameter input. Nilai jadual di mana baris dan kolum bertemu adalah keadaan seterusnya mesin harus beralih kepada jika kedua-dua syarat dipenuhi.

Mesin negeri yang terhingga, Input, Paradigma, Pengaturcaraan istilah