Apakah Mat Antistatik?

Sebagai alternatif yang disebut sebagai tikar asas, tikar antistatik adalah tikar lantai atau meja yang mengurangkan risiko pelepasan elektrostatik semasa bekerja dengan peralatan sensitif elektrostatik. Gambar menunjukkan contoh komputer riba yang dibaiki oleh seorang juruteknik. Tikar biru di bawah komputer riba ini adalah tikar antistatik.

Peranti antistatik, istilah elektronik, ESD, tali pergelangan tangan