Apakah Titik Akses?

Sebagai alternatif dirujuk sebagai stesen pangkalan dan penghala tanpa wayar, titik akses adalah penerima tanpa wayar yang membolehkan pengguna untuk menyambung secara wayarles ke rangkaian atau Internet. Istilah ini boleh merujuk kepada peranti Wi-Fi dan Bluetooth. Imej menunjukkan penghala titik akses tanpa wayar Linksys; ia menggunakan pelbagai antena untuk meningkatkan isyarat.

Stesen pangkalan, Bluetooth, BSS, istilah Perkakasan, istilah Rangkaian, Penghala, WAP, Wi-Fi