Apakah Jalan Mutlak?

Sebagai alternatif dirujuk sebagai laluan fail dan laluan penuh, laluan mutlak mengandungi direktori root dan semua subdirektori lain di mana fail atau folder terkandung. Contohnya, //www.computerhope.com/jargon/a/absopath.htm adalah jalan mutlak ke laman web ini.

Slash maju, Istilah sistem pengendalian, Laluan, Laluan relatif