Apakah Lokasi Mutlak?

Lokasi mutlak mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pada umumnya, lokasi mutlak adalah perihalan tapak tepat pada sistem koordinat objektif, seperti grid.

2. Apabila merujuk kepada peta atau permukaan bumi, lokasi mutlak adalah latitud dan longitud tempat tertentu. Dengan peranti GPS atau program perisian seperti Google Earth, seseorang boleh mendapatkan lokasi mutlak mereka di Bumi.

Alamat mutlak, rujukan sel mutlak, koordinat mutlak, paksi, GPS