Apakah Rujukan Sel Absolute?

Dalam Microsoft Excel dan program spreadsheet lain, rujukan sel mutlak atau ACR adalah sel spreadsheet yang tetap sama dan tidak berubah tanpa mengira jika ia disalin atau dipindahkan.

Satu boleh mengenal pasti rujukan sel mutlak dengan melihat formula sel. Jika formula mengandungi satu atau lebih tanda dolar ($), ia adalah rujukan sel mutlak atau sebutan sel mutlak separa. Dalam contoh di bawah, bar formula menunjukkan "= SUM (D2: D5)" yang merupakan rujukan sel relatif dan bukan rujukan sel mutlak.

Contoh rujukan sel mutlak

Lajur mutlak dan rujukan baris mutlak

 = $ A $ 2 

Rumusan di atas memberitahu program spreadsheet untuk menunjukkan nilai sel A1 dalam sel semasa. Sebagai contoh, jika kami menggunakan spreadsheet Excel di atas dan memasuki formula ini ke dalam sel B8, ia akan sentiasa menunjukkan "100" kerana itu adalah nilai semasa dalam sel A2.

Apa yang membuat rujukan sel mutlak berbeza daripada rujukan sel relatif (misalnya, = A2) ialah jika kita menyalin formula sel dalam B8 dan meletakkannya dalam B9, ia masih akan "100." Rujukan sel relatif akan menggunakan sel relatif seterusnya untuk nilainya, yang akan menjadi sel A3 dan akan mempunyai nilai "101" dalam sel.

Lajur relatif dan rujukan baris mutlak

 = A $ 2 

Formula di atas menggunakan lajur relatif dengan rujukan baris mutlak. Jika formula sel disalin, baris akan tetap sama (2), tetapi lajur akan menjadi relatif kepada tempat ia disalin.

Lajur mutlak dengan rujukan baris relatif

 = $ A2 

Formula di atas menggunakan rujukan lajur mutlak dengan rujukan baris relatif. Sekiranya formula sel disalin, lajur akan tetap sama (A), tetapi baris akan relatif kepada tempat ia disalin.

Rujukan sel mutlak dengan rujukan sel relatif

 = SUM ($ A $ 2 + B2) 

Akhir sekali, formula di atas akan sentiasa menggunakan nilai dalam A2, tetapi menambah nilai itu ke sel relatif seterusnya. Sekiranya formula sel disalin dari C2 hingga C3, ia akan menjadi "= SUM ($ A $ 2 + B3)."

Petua: Ringkasnya, apa yang menjadikan rujukan sel relatif berbeza daripada rujukan sel mutlak ialah menyalin atau memindahkan formula ke sel yang berbeza menyebabkan mereka berubah. Sel-sel mutlak selalu menunjuk pada baris atau lajur tepat yang diterangkan, tidak kira di mana rujukannya muncul.

Mengapa sesiapa perlu menggunakan rujukan sel mutlak?

Rujukan sel mutlak tidak digunakan seperti rujukan sel relatif. Walau bagaimanapun, menggunakan rujukan sel mutlak boleh membantu apabila anda perlu menyalin formula ke dalam sel berganda. Sebagai contoh, jika anda memerlukan formula yang selalu menggunakan nilai sel yang sama dalam berbilang sel, jika formula menggunakan rujukan sel relatif, ia akan mengubah nilai apabila disalin. Walau bagaimanapun, jika formula mengandungi rujukan sel mutlak, ia boleh disalin di mana sahaja dan sentiasa menyimpan nilai sel yang sama.

Lokasi mutlak, Sel aktif, Formula, Rujukan sel relatif, Hamparan, Istilah hamparan