Apa itu Abend?

Pendek untuk abnormal end, abend adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apabila program atau tugas tamat tanpa amaran. Sekiranya berlaku, ia biasanya diikuti dengan mesej ralat yang menunjukkan operasi terakhir program terakhir, fail yang menyebabkannya, atau di mana memori berlaku kerosakan.

Singkatan komputer, Ralat, istilah Pengaturcaraan