Apakah Singkatan?

Singkatan mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Singkatan adalah versi ringkas perkataan yang diucapkan sebagai huruf individu. Sebagai contoh, "HTML" adalah singkatan untuk "Hypertext Markup Language" dan diucapkan HTML .

Nota: Singkatan tatabahasa yang tidak betul dianggap slaid sembang, contohnya, menggunakan "u" sebagai singkatan untuk "anda." Kata-kata yang dipendekkan yang lain seperti "LOL" dan "OMG" dianggap singkatan.

Singkatan vs akronim

Kedua-dua akronim dan singkatan dipendekkan bentuk perkataan lain, yang menjadikannya mengelirukan apabila cuba membuat perbezaan di antara keduanya. Sebagai contoh, "Dr" adalah singkatan "Doktor" dan kedua-dua bentuk diucapkan dengan cara yang sama. Suatu akronim adalah perkataan yang dipendekkan dari huruf-huruf yang terdapat dalam pelbagai kata atau ungkapan. Sebagai contoh, "RAM" adalah akronim untuk "memori akses rawak."

Perbezaan terbesar antara akronim dan singkatan adalah bahawa akronim menyederhanakan nama atau istilah yang panjang dan membentuk kata baru yang boleh diucapkan. Singkatan tidak disebut sebagai perkataan.

2. Apabila menulis dalam HTML, yang tag digunakan untuk menentukan singkatan atau singkatan .

Acronym, Singkatan komputer