Apakah ADSI?

ADSI mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Singkat untuk Antaramuka Perkhidmatan Direktori Aktif, ADSI membolehkan akses ke Direktori Aktif dengan mendedahkan objek yang disimpan dalam direktori sebagai objek COM.

2. Pendek untuk paparan perkhidmatan paparan analog, ADSI dibangunkan oleh Bellcore pada tahun 1993. Ia merupakan protokol yang membolehkan suara dan data didengar dan dipaparkan pada peranti, seperti telefon, melalui talian telefon analog.

Direktori Aktif, Akronim Komputer, istilah Perkakasan, Terma Rangkaian, Protokol