Apakah Hak Akses?

Sebarang kebenaran yang telah diletakkan pada sumber komputer. Sebagai contoh, jika akaun tidak mempunyai hak akses ke fail, anda mungkin tidak dapat melihat, membaca, atau menulis ke fail itu. Apabila ini berlaku, anda akan menerima ralat akses yang ditolak.

Akaun, ACL, Terma rangkaian, Kebenaran