Apakah AC'97?

Pendek untuk codec audio '97, AC'97 adalah komponen audio Intel 16-bit yang disatukan ke dalam chipset Intel. Mula diperkenalkan pada tahun 1997, AC'97 telah digantikan oleh Intel HD Audio pada tahun 2004.

Codec, istilah motherboard, istilah bunyi