Apakah Pengekodan Mutlak?

Pengekodan mutlak adalah kaedah pengaturcaraan komputer di mana penulis menggunakan mutlak dan bukannya menangani secara tidak langsung. Sebagai contoh, dalam bahasa perhimpunan, pemrogram boleh memasukkan alamat memori yang tepat untuk penyimpanan data dan bukannya alamat tidak langsung yang boleh digunakan oleh bahasa pengaturcaraan yang lebih tinggi.

Pengalamatan mutlak, alamat tidak langsung, istilah Pengaturcaraan