Bagaimana untuk membolehkan atau melumpuhkan pembesar suara modem

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa terdapat beberapa modem komputer yang tidak mengandungi pembesar suara dan oleh itu tidak akan memancarkan bunyi jika diaktifkan atau dilumpuhkan. Selain itu, penceramah modem mungkin menjadi cacat, dan oleh itu tidak dapat mengeluarkan bunyi.

Langkah-langkah berikut menggambarkan bagaimana untuk membolehkan atau melumpuhkan pembesar suara dalaman, bukan luaran, komputer modem. Sesetengah komputer mungkin mempunyai kemampuan memancarkan bunyi melalui penceramah komputer dan mengikuti langkah-langkah di bawah ini mungkin tidak membolehkan atau menyahdayakan ini kerana perisian lain mungkin terlibat.

Pengguna Windows 95 dan ke atas

Untuk melaras pembesar suara modem ikuti langkah-langkah di bawah:

  1. Panel Kawalan Terbuka - Klik Mula, Tetapan, Panel Kawalan
  2. Buka Modem - Klik dua kali ikon modem
  3. Serlahkan modem yang anda ingin melaraskan kelantangan dan klik butang "Properties". (Nota: jangan klik "Ciri dinamik." Sebaliknya, klik butang "Properties".)
  4. Tetingkap ini menyediakan antara muka untuk melaraskan kelantangan. Menggeser gelangsar kelantangan sepanjang jalan ke kiri akan mengurangkan kelantangan untuk diam, dan menggerakkannya ke jalan yang betul akan menetapkan kelantangan maksimum.

Pengguna DOS dan Windows 3.x

Pengguna DOS dan Windows 3.x mesti mengaktifkan atau melumpuhkan pembesar suara modem dengan menggunakan arahan AT.

Di bawah ini adalah arahan AT untuk menetapkan kelantangan speaker ke tahap rendah dan kemudian matikannya apabila disambungkan.

 ATM1L1 

Jika anda mahu mematikan pembesar suara, anda akan menggunakan salah satu arahan berikut.

 ATM0L1 
 M0 

Perintah AT di atas boleh ditaip pada prompt MS-DOS atau melalui program terminal atau pendailan. Penting untuk diperhatikan bahawa tidak semua modem menyokong arahan di atas.