Bagaimana Mengubah Pembesaran lalai Adobe Photoshop

Adobe Photoshop pada masa ini tidak mempunyai kaedah menukar resolusi lalai apabila membuka fail baru. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja fail dibuka, pengguna boleh menekan Ctrl dan kekunci tolak untuk mengezum imej atau Ctrl dan kunci ditambah untuk mengezum imej.

Petua: Jika anda ingin mengezum hingga 100% selepas membuka dokumen tekan kekunci Ctrl + 0 (sifar) untuk mengezum ke saiz penuh tetingkap.