Adakah Komputer Harapan mempunyai majalah, buku, atau CD?

Malangnya, dengan keperluan besar laman web kami, menjawab e-mel, dan kakitangan terhad kami belum dapat menyelesaikan buku, CD, fail PDF, atau menerbitkan majalah.

Kami ingin membangunkan CD, buku, dan PDF yang boleh digunakan oleh pengguna dalam hubungannya dengan halaman web kami dan sebagai alat untuk menyokong komputer apabila mereka tidak mempunyai akses Internet. Apabila ini berlaku, Komputer Hope akan mengemas kini halaman ini.

Pada masa ini, jika anda memerlukan salinan bahan keras untuk kegunaan luar talian atau mencetak rujukan mana-mana halaman kami dengan mengklik pautan cetak di sudut kanan bawah setiap halaman. Kami telah merancang semua halaman kami agar mesra pencetak. Sekiranya anda mahu fail PDF, anda juga boleh menghantar sebarang tugas cetak ke PDF.