Apakah Operator XOR (eXclusive OR)?

Pendek untuk eXclusive ATAU, operator XOR adalah operasi Boolean yang digunakan dalam carian pangkalan data dan carian lain yang mengembalikan nilai TRUE hanya jika dokumen mengandungi hanya satu perlawanan.

 bantuan XOR komputer 

Dalam contoh di atas, arahan itu akan memulangkan hasil dokumen atau nilai yang mengandungi sama ada "komputer" atau "bantuan". Walau bagaimanapun, tidak akan memulangkan hasilnya jika dokumen atau nilai mengandungi kedua-dua perkataan ini.

Boolean, istilah Pengaturcaraan