Apakah WAIK (Kit Pemasangan Automatik Windows)?

Pendek untuk Kit Pemasangan Automatik Windows, WAIK atau Windows AIK adalah koleksi alat yang mula diperkenalkan dengan Microsoft Windows Vista yang membantu memuatkan Windows ke sistem komputer. WAIK boleh diambil dari pemacu keras luaran, CD-ROM, PXE, atau pemacu USB.

Akronim komputer, storan luaran, istilah sistem operasi, Windows PE