Apakah keseragaman?

Bagi komputer dan teknologi yang berkaitan, menggunakan struktur dan reka bentuk yang sama boleh membantu dalam pembuatan dan pembangunan teknologi baru dan bertambah baik. Bagi komputer, keseragaman, atau keadaan yang sama, sering meningkatkan kecekapan di kedua-dua kawasan.

Dalam rangkaian, keseragaman dapat dilihat dalam pemasangan kabel yang digunakan untuk pelbagai peranti di rangkaian. Banyak komponen yang berbeza membentuk rangkaian perniagaan, tetapi mereka semua boleh dihubungkan dengan kabel yang sama.

Rangkaian pemrograman juga menggunakan keseragaman dengan memerlukan protokol khusus yang digunakan untuk membolehkan semua komponen berkomunikasi dengan satu sama lain dengan betul.

Terma perniagaan, Terma rangkaian, Proprietari, Standard