Apa itu Thunk?

Thunk boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Apabila merujuk kepada ALGOL, satu dunk dibangunkan oleh Peter Ingerman pada tahun 1961 dan berfungsi tanpa parameter yang mengembalikan alamat untuk parameter.

2. Dunk adalah stubroutine dalam persekitaran pengaturcaraan overlay yang banyak dan melompat ke tindanan yang betul.

3. Terma yang kadang-kadang digunakan oleh pengguna untuk menggambarkan bunyi yang kuat. Sebagai contoh, pemacu keras komputer dibuat berbunyi kuat dan berhenti berfungsi.

Terma pengaturcaraan