Apakah Terma?

Secara umum, istilah adalah perkataan atau ungkapan yang terdiri daripada banyak kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau konsep. Sebagai contoh, tetikus komputer adalah istilah berkaitan komputer yang menerangkan peranti input perkakasan yang digunakan dengan komputer.

Petua: Glosari istilah jargon kami mempunyai beribu-ribu takrif dan penjelasan yang mudah untuk dilayari.

Definisi, Kamus, Glosari, Jargon