Apa itu System.ini?

Fail inisialisasi digunakan dengan Microsoft Windows 3.x, Windows 95, dan Windows 98 untuk mengesetkan tetapan sistem untuk komputer, seperti fon, papan kekunci, bahasa, dan tetapan lain. Fail sistem.ini terletak dalam direktori C: \ windows dan sandarannya ialah sistem .--- fail.

Tip: Untuk melihat atau mengedit win.ini dari dalam Windows, gunakan utiliti sysedit atau msconfig. Dari baris arahan, gunakan perintah edit.

Komputer yang menjalankan sistem operasi Windows NT 4.0, 2000, XP, atau yang lebih lama tidak lagi mempunyai system.ini. Daripada menyimpan tetapan-tetapan ini dalam system.ini versi terbaru dari Windows menyimpan tetapan dalam registri sistem. Untuk keserasian ke belakang, Windows 2000 dan Windows XP mungkin mempunyai fail system.ini yang sangat asas atau kosong.

.ini fail, istilah sistem operasi, Windows, Win.ini