Apakah STN (Supertwisted Nematic)?

Disingkat sebagai STN, supertwisted nematic adalah LCD pasif-matriks (paparan kristal cecair) yang digunakan dalam komputer mudah alih dan panel datar. STN membina kaedah TN (twisted nematic), yang memutarkan molekul cecair menyebabkan LCD mempunyai kontras yang lebih tajam dan sudut tontonan yang lebih baik.

Akronim komputer, LCD, TN, istilah Video