Apakah Split?

Split boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Mengambil satu objek keseluruhan dan membahagikannya kepada dua atau lebih bahagian. Sebagai contoh, pengguna boleh mengambil satu tetingkap penuh dan memecah tetingkap itu ke dalam dua tingkap yang membolehkan dua atau lebih fail dipaparkan sekaligus seperti contoh di bawah.

2 Apabila merujuk kepada pelayan sembang, perpecahan adalah pemisahan satu atau lebih pelayan sembang.

3. Split adalah proses mengambil segmen data dan membahagikan data ke dalam dua atau lebih bahagian.

4. Dengan pemisahan pengaturcaraan adalah fungsi dalam banyak bahasa untuk membantu membahagikan data. Sebagai contoh, anda boleh memecahkan ayat dengan ruang untuk mendapatkan kiraan perkataan ayat tersebut. Lihat takrif kiraan kata kami untuk maklumat lanjut dan contoh.

Terma sembang, Manipulasi, Gabungan, Segmen, istilah Perisian, Bar Split, Split screen, Tiling