Apakah Data Sumber?

Dalam pengaturcaraan komputer, sumber data atau sumber data adalah lokasi utama dari mana data datang. Sumber data boleh menjadi pangkalan data, dataset, spreadsheet atau bahkan data berkod keras. Apabila data dipaparkan dalam halaman web atau aplikasi, dalam format lajur lajur atau format lain, data akan diambil dari sumber datanya dan dibentangkan dalam format yang ditetapkan dalam kod.

Aplikasi komputer boleh mempunyai banyak sumber data yang ditentukan, bergantung kepada fungsinya. Aplikasi seperti Oracle, SalesForce.com, dan SAP semuanya menggunakan pangkalan data sebagai sumber data. Jenis pangkalan data yang biasa adalah pangkalan data SQL, tetapi beberapa aplikasi boleh menggunakan jenis pangkalan data lain, seperti Microsoft Access. Walaupun kurang stabil, satu siri spreadsheet boleh digunakan sebagai sumber data, tetapi ini kurang biasa kerana peluang spreadsheet menjadi rosak apabila saiznya meningkat. Pangkalan data sering merupakan sebahagian daripada sistem sandaran data yang lebih besar dan boleh dikekalkan dengan lebih cekap, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih popular sebagai sumber data.

Data, istilah Pemrograman, Sumber