Apakah SLIP (Protokol Internet Talian Serial)?

Pendek untuk Protokol Internet Serial Line, SLIP adalah protokol Internet yang membolehkan pengguna mendapatkan akses Internet menggunakan modem komputer. Hari ini, SLIP tidak digunakan selalunya sebagai penerusnya, PPP (Point-to-Point Protocol), yang menyediakan pengesanan ralat yang lebih baik dan konfigurasi automatik.

Akronim komputer, istilah Rangkaian, PPP, Protokol