Apakah SLIC?

SLIC, juga dikenali sebagai kad antara muka jalur pelanggan, adalah litar elektronik modular yang menghubungkan dengan rangkaian telekomunikasi. Ia digunakan untuk menukar komunikasi suara analog ke digital, dan sebaliknya. SLIC biasanya dipasang di kawasan kepadatan tinggi kediaman pelanggan dan boleh berfungsi sebagai antara muka sehingga 96 pelanggan.

Istilah elektronik, Kad antaramuka, Telekomunikasi