Apa itu Simula?

Simula adalah bahasa pengaturcaraan yang dibangun sekitar tahun 1965 oleh jurutera komputer Norway Kristen Nygaard dan Ole-Johan Dahl. Simula didasarkan pada bahasa ALGOL 60, dan tujuannya adalah simulasi sistem pengkomputeran kompleks. Simula adalah bahasa pengaturcaraan pertama yang menggunakan objek, kelas, subclass, dan warisan, dan dianggap sebagai bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek pertama.

Terdapat dua siaran utama Simula, yang dikenali sebagai Simula I dan Simula 67. Pengalaman Bjarne Stoustrup menggunakan Simula 67 membawa langsung kepada penciptaannya C ++.

Contoh Mula

Berikut adalah "Hello, World!" yang ditulis dalam Simula:

 Begin OutText ("Hello, World!"); Outimage; Akhir; 

Bahasa, Berorientasikan Objek, Pengaturcaraan istilah