Apakah Direktori Berkongsi?

Sebagai alternatif disebut sebagai bahagian atau bahagian rangkaian, direktori kongsi adalah direktori atau folder yang dijadikan diakses oleh berbilang pengguna atau kumpulan di rangkaian. Ini kaedah yang paling biasa untuk mengakses dan berkongsi maklumat mengenai rangkaian kawasan setempat. Sebarang fail atau dokumen yang terkandung dalam direktori sering dirujuk sebagai dokumen kongsi .

Direktori, Folder, istilah rangkaian, istilah sistem operasi