Apakah Serial?

Serial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penghantaran maklumat sedikit pada satu masa, atau secara berurutan. Yang bertentangan dengan ini adalah penghantaran selari.

Port Com, istilah Perkakasan, istilah Rangkaian, Paralel, Parity, RS-232, SCC, nombor Serial, port Serial, USRT