Apakah Saluran Sekunder?

Saluran komunikasi yang membawa maklumat diagnostik dan menjadi keutamaan yang lebih rendah daripada data yang diluluskan ke saluran utama. Apabila merujuk kepada pemacu keras IDE / ATA saluran kedua ialah pemacu tuan dan hamba kedua bersambung seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Sekiranya sambungan itu dikodkan warna, saluran sekunder biasanya berwarna hitam, dan primer berwarna biru. Jika penyambung tidak dikodkan warna, mereka dilabelkan sebagai "IDE0" dan "IDE1, " IDE1 (IDE) adalah saluran sekunder.

Saluran, istilah Pemacu keras, IDE, Saluran utama