Apakah RTS?

RTS boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk Permintaan untuk Menghantar, RTS adalah isyarat yang dihantar oleh peranti komunikasi, seperti modem, untuk mengesahkan jika peranti lain bersedia untuk penerimaan data.

2. Pendek untuk strategi masa nyata, RTS adalah permainan komputer di mana tindakan berlaku dengan serta-merta daripada memberi setiap pemain giliran atau menunggu lawan untuk menyelesaikan tindakan mereka. Beberapa contoh permainan RTS ialah Age of Empires, StarCraft, WarCraft.

Akronim komputer, CTS, DTR, istilah Permainan, Modem, RXD