Apakah Rutin dan Subrutin?

Rutin atau subrutin, juga dirujuk sebagai fungsi, prosedur, dan subprogram, adalah sebahagian daripada kod yang boleh dipanggil dan dilaksanakan di mana-mana dalam satu program. Sebagai contoh, rutin boleh digunakan untuk menyimpan fail atau memaparkan masa. Daripada menulis kod setiap kali tugas-tugas yang sering dilakukan ini diperlukan, rutin dibuat dan dipanggil apabila tugas-tugas ini perlu dilakukan. Berikut adalah contoh asas subrutin Perl.

Contoh subrutin

 & hello; sub hello {print "Hello World! \ n"; } 

Dalam contoh di atas, pengguna boleh memanggil hello subroutine (dalam contoh ini, dengan menaip & hello; ) di mana sahaja di dalam program dan mempunyai program mencetak Hello World! . Selepas subroutine selesai, program ini pergi ke alamat pemulangan, yang secara langsung selepas & halo; dan menjalankan sebarang kod tambahan.

Panggilan, Aliran Kawalan, DLL, Fungsi, Instance, Pengaturcaraan, Kembali alamat, Kenyataan Pulangan, Stubroutine, Sub