Apakah RGB itu?

Pendek untuk merah, hijau, biru, RGB adalah kaedah untuk menghasilkan warna dari warna merah, hijau, dan biru. RGB kadang-kadang digunakan apabila menggambarkan paparan atau monitor. Gambar menunjukkan bagaimana ini berlaku dalam CMYK kerana setiap bulatan bertindih warna lain untuk mencipta warna baru.

CMYK, istilah warna, akronim komputer, IRGB, monitor RGB, istilah Trichromatic, Video