Apakah resit Return?

E-mel yang secara automatik dikeluarkan kepada penghantar asal apabila penerima telah membaca atau melihat e-mel. Untuk resit pulangan untuk berfungsi dengan betul, program e-mel yang digunakan oleh penerima mesti menyokong ciri ini dan mesti diaktifkan.

Nota: Program yang menyokong ciri ini meminta pengguna sebelum menghantar resit pulangan.

E-mel, istilah E-mel, Kembali