Apakah RC?

RC boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk calon pelepasan, RC adalah versi program perisian yang masih sedang diuji, tetapi siap untuk dibebaskan. Sekiranya tiada isu utama ditemui dalam calon pelepasan, maka ia akan dikeluarkan kepada orang ramai.

2. Singkatan untuk sambungan jarak jauh, lihat definisi akses jauh untuk maklumat lanjut mengenai istilah ini.

3. Pendek untuk kawalan jauh, RC adalah apa-apa yang boleh dikawal secara wayarles oleh jarak jauh. Peranti RC pertama dibuat oleh Nikola Tesla.

4. Dalam sistem pengendalian seperti Unix seperti Linux, rc ialah lanjutan nama fail yang bermaksud "jalankan perintah." Fail rc biasanya mengandungi satu siri arahan, satu setiap baris, yang akan dilaksanakan oleh shell. Tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi persekitaran dan menyediakan sistem untuk menjalankan perisian tertentu.

Alpha, Beta, akronim Komputer, Prototaip, istilah Perisian