Apakah PRW (Orangtua Adakah Menonton)?

Ketinggalan untuk orang tua menonton, PRW digunakan oleh kanak-kanak dan remaja untuk membiarkan orang lain mengetahui dalam sembang dan komunikasi berasaskan teks lain yang orangtua menonton perbualan mereka.

Seorang kanak-kanak boleh menggunakan istilah "PRW" dalam perbualan untuk memberi amaran kepada orang lain dalam sembang untuk tidak mengatakan perkara yang boleh mendapatkan kanak-kanak itu dalam masalah oleh ibu bapa atau penjaga yang memerhatikan mereka.

CD9, istilah Sembang