Apakah Saluran Utama?

Saluran data utama adalah saluran utama apabila lebih daripada satu saluran tersedia. Apabila merujuk kepada pemacu keras IDE / ATA, saluran utama ialah pemacu induk dan hamba yang pertama bersambung kepada kad motherboard atau antara muka. Sekiranya sambungan itu dikodkan warna, saluran sekunder biasanya berwarna hitam, dan primer berwarna biru. Jika penyambung tidak berkod warna, mereka dilabel sebagai "IDE0" dan "IDE1, " IDE0 (IDE) adalah saluran utama.

Saluran, istilah Pemacu keras, IDE, Saluran sekunder