Apa itu Pilihan?

Keutamaan boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Secara umum, keutamaan adalah pilihan atau tetapan yang lebih disukai. Sebagai contoh, seseorang mungkin mempunyai keutamaan untuk menggunakan PC di atas komputer Apple.

2. Dengan perisian atau perisian komputer, Keutamaan adalah pilihan atau tetapan yang membolehkan pengguna mengkonfigurasi produk yang berfungsi. Sebagai contoh, program mungkin membenarkan pengguna menetapkan keutamaan kepada bagaimana mereka mahu susun atur program dipaparkan. Bahagian pilihan juga mungkin mempunyai pilihan yang lebih maju dalam Keutamaan Lanjutan dan mungkin juga dilabelkan sebagai Keutamaan Produk .

Nota: Keutamaan adalah sinonim dengan Tetapan dan Pilihan dan mungkin juga menjadi kategori salah satu bahagian ini.

Pilihan, Penetapan, Syarat Perisian