Apa itu Powershell?

Windows PowerShell adalah shell baris perintah untuk Microsoft Windows yang digunakan untuk pentadbiran sistem. Ia menggunakan cmdlet (commandlets) yang merupakan kelas NET untuk melaksanakan tugas pentadbiran, dan boleh mengakses COM dan WMI untuk pentadbiran tempatan dan jauh. PowerShell juga boleh dibenamkan dalam aplikasi untuk menggunakan kebolehannya. PowerShell berasal pada tahun 2006 apabila Monad (Microsoft Shell) dinamakan semula kepada Windows PowerShell.

Dalam gambar di atas adalah contoh PowerShell yang dijalankan di Microsoft Windows 7 Home Premium.

Petua: Pengguna yang menjalankan versi awal Windows, seperti Windows XP dan Windows Vista, juga boleh memuat turun PowerShell.

Barisan arahan, MS-DOS, Istilah sistem operasi, PS