Apakah Pengguna Kuasa?

Pengguna kuasa boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pengguna kuasa adalah pengguna komputer yang berpengetahuan dan mahir dengan penggunaan komputer, perisian komputer, perkakasan komputer, dan kadang-kadang rangkaian komputer.

2. Di rangkaian komputer, pengguna kuasa adalah pengguna yang mempunyai hampir sama banyak hak sebagai pentadbir atau akar, tetapi tidak lengkap. Pengguna ini boleh digunakan untuk mentadbir dan mengekalkan rangkaian komputer.

Pentadbir, Rangkaian istilah, Menu Petugas Pengguna Kuasa, Pengguna