Apakah Unit Fizikal?

Unit fizikal boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Singkatan sebagai PU, unit fizikal dalam protokol SNA IBM, adalah peranti fizikal dan sumber rangkaiannya yang berkaitan.

2. Dari segi pengukuran, unit fizikal adalah nilai atau ukuran yang diterima secara meluas.

Akronim komputer, Unit logik, istilah Rangkaian Pengukuran, Fizikal